Медии

Станете част от нашата мрежа

Увеличете приходите си чрез допълнителни рекламни продукти и източници на приход.

Httpool ще Ви  помогне да определите оптималния микс от продукти и за определяне на правилната стратегия за мобилен или второстепенен инвентар, като може да бъде направена демонстрация по Ваше желание. За международни медии с трафик от  Централна и източна Европа или Азия Httpool е оптимален патньор за манетаризиране на трафика от международните пазари от една точка. Локални медии с качествен настолен или мобилен инвентар могат да използват Httpool за монетаризация на техния първокласен и второстепенен инвентар. Свържете се с най-близкия офис за дискутиране на оптималния микс от продукти за Вашия сайт.

Контактна форма