Медии

Предимства

Адплатформата на Httpool и достъпа до местни и международни рекламни бюджети с гарантират високи приходи.

Httpool помага на медиите да увеличат своите рекламни приходи чрез собствена технология, широк спектър от рекламни продукти и източници на приходи и активно представителство в рекламна мрежа. Httpool съдейства за максимизиране на приходите чрез:
  • ТЕХНОЛОГИЯ: Адплатформа – иновативна собствена разработка,
  • МЕЖДУНАРОДНО ПОКРИТИЕ: активно представителство чрез 19 международни офиса,
  • ДОСТЪП: до местни и международни рекламни бюджети,
  • РЕКЛАМНИ ПРОДУКТИ: оптимизиране в широка гама от рекламни продукти със собствени първокласни рекламни продукти с висок eCPM,
  • ТАРГЕТИРАНЕ: достъп до тясно таргетирани кампании, които са недостъпни за отделни сайтове
  • УДОБСТВО: един AdTag и централизиран съпорт за монетизиране на настолния и мобилен трафик.