Медии

Рекламни продукти

Медиите имат достъп и контрол над широк спектър от продукти.

Второстепенната мрежа на  Httpool осигурява максимална възможност за монетаризиране на второкласните позиции на премиум и средно големи уебстраници без страх от канибализация, с висок еСРМ, тагретиране и първокласни рекламни формати.

Httpool позволява на медиите да увеличат своите приходи чрез оптимална комбинация от:

  • ценови модели: CPM, CPC, CPA, CPP and CPE (Cost per Engagement),
  • източници на приходи: чрез международните офиси на Httpool, партьорски рекламни мрежи и ексчейндж,
  • рекламни формати:от стандартни до собствени формати на  Httpool
  • таргетиране: контекстуално, по категория, поведенческо, геотаргетиране и ретаргетиране.

Медиите имат пълен контрол над ценовите модели, рекламните формати, разположението и изгледа на рекламите, опциите за таргетиране и източниците на приходи.

Inventory_3rd party and backfill