Рекламодатели

 • Httpool overview

  Реклама в комбинация от различни канали

  Рекламирането в комбинация от различни рекламни канали увеличава ефективността на кампаниите. Едновременно с обединения ефект на различните канали предлагаме и една обща точка за управление и оптимизация на кампаниите.
 • Channels

  Канали

  Рекламата в множество канали води до по-висока възвръщаемост на вложените средства. Httpool покрива всички канали – от Дисплей, Видео, Engagement и социален до Search Engine Marketing и Perfromance и дава възможност за провеждане на кампании посредством най-съвременни технологии.  
  Разгледайте нашите канали
 • Devices

  Устройства

  Епохата е на multiscreen & multitasking – потребителите все по-често използват няколко устройства едновременно. До 2017 половината от интернет трафика ще се осъществява от мобилни устройства, което представляват основен двигател за ускорен растеж на дигиталното медийно потребление. Процесът на конвергенция на медиите налага кампаниите да разчитат все повече на реклама, насочена едновременно към различни устройства.
  Вижте различните устройствa
 • Targeting

  Таргетиране

  Намалете рекламните загуби чрез възможностите за таргетиране. Таргетирането представлява едно от най-големите предимства на дигиталната реклама. Използването на опции за насочване, например контекстуална, поведенческа, географско насочване и ретаргетиране намалява рекламните загуби с до 90%.  
  Вижте възможностите за таргетиране