Технология

Преглед

Адплатформата е собствено решение на Httpool за управление на инвентара на различни канали и устройства

Адплатформата управлява второстепенната мрежа на Httpool. Тя се предоставя на медиите безплатно за управление на канали и устройства, за оптимизация и ексчейндж, докато рекламодателите я използват като решение за управление на рекламни кампании в различни канали и устройства.

Управление на различни канали и устройства

Адплатформата позволява рекламирането в различни канали – от  Diplay до Engagement и социални медии. Освен това Адплатформата позволява доставка до локални и глобални медии в настолен и мобилен инвентар.
Cross channel, cross device platform

Собствен инструмент за реклама в социални медии

 Адплатформата включва инструмент за реклама в социални медии, чрез който се управляват кампани във  Фейсбук.  Неговите функции гарантират ефективност и удобство при управление на кампании и позволяват високата възвръщаемост на инвестициите за рекламодателите. Основни характеристики на инструмента за реклама  в социални медии:
  • създаване на варианти на рекламите
  • сегментиране на аудиторията по пол, възраст, интереси и др.
  • автоматично управление на кампаниите с правила
  • оптимизация по групи
  • усъвършенствани анализи по сегменти
AdPlatform's Social Tool

Видяни импресии

Адплатформата ценообразува на база видяни, а не сервирани импресии още от 2008 г., спестявайки на рекламодателите средно 38%  от бюджета. Видяните импресии се превръщат в стандарт за индустрията и са част от инициативата “ Making Measurement Make Sense ” (3MS). Това е съвместна инициатива на IAB, ANA и 4A’s ангажирани с дефинирането на  метрики, валидни за всички съвременни устройства.
Viewable impressions

Интеракции

Адплатформата замерва всякакви видове интеракции върху рекламата такива като видео гледания, локализиране на най-близкият магазин, разглеждане на галерия, поръчване на каталог и други. Видът на интеракцията зависи от целта на рекламодателя и е приложима и за Rich Мedia формати.
Интеракциите са особено ценни при:
  • Имиджови Кампании, за по-дълга ангажираност с марката
  • Кампании целящи конверсии
  • Анализ на предпочитанията на клиента.
Interactions

Интегрирани и лицензирани технологии и източници на рекламен инвентар